K37-HCM: Khóa đào tạo Marketing Fullstack

Tiếp nối thành công của K36, vừa qua, khóa học Digital Marketing Fullstack K37 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP. HCM

Khóa học này là một trong những nỗ lực lan tỏa tư duy Marketing dựa trên dữ liệu của Datadance đến với cộng đồng. Chương trình đào tạo xoay quanh các chủ đề quan trọng của Marketing gồm Content, Google Ads, Facebook Ads, SEO,…

Ở thời điểm hiện tại, Datadance đã xây dựng hệ thống học tập Online miễn phí nhằm lan tỏa những tư duy, quan điểm quan trọng trong việc làm Marketing dựa trên dữ liệu đến với cộng đồng.

Chúng tôi mong muốn những giá trị từ chương trình đào tạo này sẽ là những nguyên liệu quan trọng cho học viên sử dụng để khai phóng tư duy Marketing của chính họ. Nội dung đào tạo luôn bao gồm 2 phần: Tư duy & Kỹ thuật. Đó là cách tiếp cận nhất quán đối với việc xây dựng mọi chương trình đào tạo của Datadance

Anh Trần Minh Nhân Chính, Founder Datadance

Datadance là một trong những Startup tiên phong trong ngành khoa học dữ liệu tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp dữ liệu toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Online to Offline Tracking

  • Triển khai hệ thống Business Intelligence & Data Analytics

  • Triển khai hệ thống CDP

  • Triển khai phần mềm CRM
  • Tư vấn tối ưu hóa Marketing toàn diện dựa trên dữ liệu

  • Đào tạo nội bộ

Liên hệ với Datadance

Trụ sở điều hành: 908 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. HCM

Email: [email protected]

Hotline: 028.9999.2157

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Giải pháp quan tâm